TỰ GIỚI THIỆUTôi như hạt cát đang bay lạc trong sa mạc kiến thức và ý tưởng, nhờ gió bay đưa mọi miền để được gặp gỡ, chia sẻ cùng các bạn

Một thứ duy nhất không ai có thể mua được đó là thời gian. Chính vì thế mà tôi tin rằng, trong những giây phút chúng ta được ban tặng tốt hơn hết là phấn đấu để biến những hoài bão của mình thành hiện thực và cống hiến hết mình vì lý tưởng của mình, chứ đừng chỉ mơ không thôi.

Bạn bè Tất cả

  • tuanlogotuanlogo
  • jaxmax007jaxmax007
  • keikkenkeikken
  • haily87haily87
  • zenemozenemo
  • maxmax

LƯU BÚT

Xem tất cả